Szukaj:
szukaj | Wyszukiwanie zaawansowane

AleŁadne  > Regulamin AleŁadne

Wstęp

Regulamin stanowi podstawę prawną określającą zasady korzystania z AleŁadne, serwisu należącego do firmy Entuzjazm Małgorzata Tałach ul. Sas-Zubrzyckiego 5/97, 30-610 Kraków, Polska, NIP: 944-175-02-49, REGON: 120550905, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej przez prezydenta miasta Krakowa pod numerem 5599.

Spis treści

 1. Definicje
 2. Warunki użytkowania AleŁadne
 3. Rejestracja
 4. Zasady zakupów
 5. Płatności
 6. Przesyłka
 7. Zwroty i reklamacje
 8. Komentarze
 9. Wiadomości
 10. Wyniki sortowania
 11. Polityka prywatności
 12. Prawa autorskie

1. Definicje

 • AleŁadne, AleŁadne.pl, AleŁadne.com, Galeria - serwis on-line prowadzony przez Entuzjazm Małgorzata Tałach, firmę zarejestrowaną w Krakowie, przy ul. Sas-Zubrzyckiego 5/97, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez prezydenta miasta Krakowa pod numerem 5599 (NIP: 944-175-02-49, REGON:120550905). Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o AleŁadne, należy przez to rozumieć również firmę Entuzjazm.
 • Przedmiot - rzecz lub prawo, które może być przedmiotem sprzedaży w AleŁadne,
 • Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z AleŁadne,
 • Zarejestrowany Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która poprawnie przeszła proces rejestracji w AleŁadne i ma możliwość kupowania przedmiotów w AleŁadne,
 • Twórca - Zarejestrowany Użytkownik, który został przyjęty do grona Twórców AleŁadne i który ma dostęp do poszerzonej funkcjonalności AleŁadne, umożliwiającej wystawianie na sprzedaż przedmiotów,
 • Sprzedający - Twórca, oferujący poprzez AleŁadne przedmioty na sprzedaż,
 • Kupujący - Zarejestrowany Użytkownik, podejmujący działania zmierzające do nabycia przedmiotu poprzez AleŁadne,
 • Sprzedaż - procedura prowadząca do sprzedaży, czyli do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Kupującym (Zarejestrowanym Użytkownikiem) a Sprzedającym (Twórcą). Sprzedaż przeprowadzana jest on-line, poprzez serwis AleŁadne, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Warunki użytkowania AleŁadne

 1. Korzystanie z serwisu AleŁadne jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz zasad obowiązujących w AleŁadne.
Prawa i obowiązki Użytkownika
 1. Użytkownik AleŁadne musi być osobą pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z AleŁadne pod opieką prawnego opiekuna.
 2. Użytkownik odpowiedzialny jest za prawidłowość danych, podanych przy rejestracji, utrzymanie w tajemnicy hasła niezbędnego do zalogowania się w AleŁadne oraz za wszelakie działania powstałe poprzez jego konto.
 3. Użytkownik korzystając z AleŁadne nie może naruszać prawa i działać na szkodę AleŁadne lub innych Użytkowników AleŁadne.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie zamieszczane w AleŁadne materiały, zarówno zdjęcia jak i treści. Zamieszczając je w AleŁadne Użytkownik potwierdza, iż ma do nich prawa autorskie.
 5. Użytkownik nie może poprzez AleŁadne wysyłać spamu (niezamówionych, niechcianych informacji) do innych Użytkowników.
 6. Użytkownik zezwala AleŁadne na publikowanie zamieszczonych zdjęć, opisów i komentarzy w AleŁadne i na innych stronach należących do firmy Entuzjazm.
 7. Użytkownik w żaden sposób nie może przekazać, czy też odsprzedać swojego konta innemu Użytkownikowi.
 8. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu bądź działania na szkodę AleŁadne lub poszczególnych Użytkowników serwisu, konto może zostać zablokowane bądź usunięte.
 9. Rejestrując się w AleŁadne, Użytkownik potwierdza, iż rozumie oraz akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.
Prawa i obowiązki AleŁadne
 1. AleŁadne nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników AleŁadne oraz za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów. Nie ponosi także odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 2. AleŁadne dba o dobór Twórców, jakość wystawianych w AleŁadne przedmiotów i rzetelność ich opisu.AleŁadne nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność wystawianych Przedmiotów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Twórców, zdolność Twórców do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników kupujących Przedmioty. AleŁadne nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy kupna-sprzedaży.
 3. AleŁadne zastrzega sobie możliwość zmiany kategorii Przedmiotu, opisu, nazwy przedmiotu, zdjęć, itp.
 4. AleŁadne zastrzega sobie możliwość usunięcia Przedmiotów dodanych z naruszeniem Regulaminu, budzących wątpliwości etyczne, niezgodnych z zasadami uczciwej konkurencji, łamiących obowiązujące przepisy prawa bądź negatywnie wpływających na dobre imię AleŁadne. Wskutek usunięcia Przedmiotu czynności związane ze sprzedażą usuniętej rzeczy są niemożliwe, a wszelkie dotychczasowe czynności Użytkowników nie wywołują skutku.
 5. AleŁadne zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług i ograniczenia dostępu do serwisu dowolnym Użytkownikom bez podania przyczyny oraz do usunięcia wszystkich danych dotyczących działania Użytkownika w serwisie (m.in. historii zakupów, przedmiotów i komentarzy) oraz podjęcia kroków uniemożliwiających korzystanie z serwisu w przyszłości.
 6. AleŁadne nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu serwisu powstałe z przyczyn niezależnych (np. awarie sprzętu, łącz, oprogramowania, powodzie, strajki, pożary itp.), a także za wszelkie szkody Użytkowników spowodowane umieszczeniem na stronach serwisu nieprawidłowych informacji oraz za sposób wykorzystywania serwisu przez Użytkowników.
 7. AleŁadne zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. O zmianach AleŁadne będzie informowało Użytkowników.
 8. Wszystkie podane w AleŁadne ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w polskich złotych, mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w myśl Kodeksu Cywilnego.

3. Rejestracja

 1. Użytkownik oświadcza, że swoje dane podaje dobrowolnie.
 2. W celu rejestracji Użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, podając: swoje imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, nazwę, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w AleŁadne oraz hasło. Osoby fizyczne korzystające z AleŁadne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zobowiązane są również podać nazwę firmy, jej NIP, adres rejestrowy oraz dane umożliwiające rozliczenie.
 3. W procesie składania zamówienia Użytkownik podaje pełny adres, na który powinny być wysłane zamówione przedmioty.
 4. W przypadku zmiany jakichkolwiek danych, Użytkownik zobowiązany jest do ich natychmiastowej aktualizacji. Za skutki podania nieaktualnych danych odpowiada Użytkownik.
 5. AleŁadne zastrzega sobie prawo, do żądania uwiarygodnienia podanych przez użytkownika danych. AleŁadne może od tego uzależnić rejestracje i umożliwienie dostępu do serwisu.
 6. Rejestrując się, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez AleŁadne , zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (tzw. RODO) i polityką prywatności przedstawiona w punkcie 10. regulaminu.

4. Zasady zakupów

 1. Kupujący zobowiązany jest zapłacić za zamówiony przedmiot w terminie podanym przez system, określonym w zamówieniu.
 2. Sprzedający zobowiązany jest przesłać na adres Kupującego przedmiot sprzedaży w ciągu 48 godzin od otrzymania od AleŁadne informacji o otrzymaniu wpłaty. Brane pod uwagę są tylko dni robocze.
 3. Zamówienia nie opłacone w terminie podlegają anulowaniu (nie są realizowane). W takim wypadku Sprzedający nie jest zobowiązany do wysłania przedmiotu.
 4. W przypadku kilkukrotnego nieopłacenia w terminie złożonych zamówień, AleŁadne zastrzega sobie prawo odebrania Użytkownikowi możliwości korzystania z niektórych przywilejów i funkcjonalności serwisu. Odebranie przywilejów może polegać m.in. na ograniczeniu możliwości składania kolejnych zamówień, usunięciu konta lub całkowitym uniemożliwieniu korzystania z AleŁadne.
 5. W przypadku wykonywania przedmiotów na specjalne, indywidualne zamówienie Twórca ma prawo do pobrania od Klienta uzgodnionej wpłaty na poczet realizacji zamówienia. Wpłata ta służy do zabezpieczenia interesów obu stron umowy, na podstawie której wykonywany jest przedmiot. Jest przechowywana na koncie Galerii. Szczegóły zamówienia indywidualnego uzgadniane są poprzez system wiadomości Galerii. Wysokość wpłaty i warunki realizacji umowy ustala Twórca.

5. Płatności

 1. Kupując w AleŁadne możesz dokonać płatności poprzez:
  • szybki przelew z PayU,
  • kartę kredytową (za pośrednictwem systemu PayU),
  • portfel elektroniczny: blik, masterpass, VisaCheckout (za pośrednictwem systemu PayU),
  • przelew tradycyjny z dowolnego banku, ajencji lub placówki pocztowej.
 2. Koszty związane ze zleceniem przelewu za zamówienie ponosi Kupujący - również w przypadku zamówień opłacanych przelewem z zagranicznych banków. Kwota wpływającą na konto AleŁadne musi być równa kwocie określonej w zamówieniu.

6. Przesyłka

 1. Zakupione i opłacone przedmioty są wysyłane w ciągu 48 godzin od momentu wpłynięcia środków na konto AleŁadne lub uzyskania statusu "opłacone" w systemie Platnosci.pl. Uwzględniane są tu tylko dni robocze (bez sobót, niedziel, świąt).
 2. Przesyłka wysłana inPostem zwykle dociera do wybranego paczkomatu w ciągu 1-2 dni, krajowa, standardowa, wysyłana pocztą w ciągu 2-4 dni, przesyłka krajowa kurierska zazwyczaj na drugi dzień po nadaniu.
 3. Nie ma możliwości odbioru osobistego zakupionych przedmiotów. Dostarczenie prac jest możliwe jedynie za pomocą określonych na stronie opcji, czyli np. poprzez paczkomat, Pocztę Polską lub firmę kurierską.
 4. Podane ceny przesyłki dotyczą wysyłki na terenie Polski.
 5. Koszt przesyłki, zależny od rodzaju zakupionych przedmiotów, ich gabarytów i wartości ponosi Kupujący.

7. Zwroty i reklamacje

 1. Zwroty
  Zgodnie z prawem Kupujący może odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 kalendarzowych dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie e-mailem na adres AleŁadne oświadczenia o chęci zwrotu przedmiotu przed jego upływem.
  • Oświadczenie o chęci zwrotu musi zawierać imię i nazwisko Kupującego, nr zamówienia, nazwę przedmiotu i ew. nr konta bankowego Kupującego, na które może zostać dokonany zwrot środków. i musi zostać wysłane e-mailem na adres AleŁadne nie później niż 14 dni od otrzymania przesyłki. Dodatkowo może być wysłane w wiadomości (poprzez system wewntrznych wiadomości Galerii) do Twórcy.
  • Zwracany przedmiot należy odesłać na adres Twórcy - nadawcy przesyłki. Koszty związane z odesłaniem przedmiotu ponosi Kupujący zwracający przedmiot. Przedmiot musi być odesłany do 14 dni od zgłoszenia chęci zwrotu. Ryzyko związane z odesłaniem przedmiotu ponosi Kupujący, dlatego AleŁadne zaleca, aby dokonując zwrotu towaru Kupujący wysłał przedmiot na takich warunkach, na jakich wysłał go do Kupującego Twórca - czyli np. przesyłką rejestrowaną (np. poleconą), bezpiecznie zapakowany, ubezpieczony na odpowiednią kwotę, z opcją "ostrożnie szkło", itp.
  • Nie będą przyjmowane przesyłki odsyłane za pobraniem oraz przesyłki wysłane na adres AleŁadne.
  • W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący zobowiązany jest do zwrotu przedmiotu w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
  • Jeżeli wraz z przedmiotem dostarczony był paragon, to powinien on zostać odesłany wraz z przedmiotem. Jeżeli faktura, to kupujący ma obowiązek załączyć podpisaną fakturę korygującą.
  • Zwrot pieniędzy (w wysokości ceny Przedmiotu i kosztu przesyłki równemu najtańszej dostępnej formie dostawy) odbywa się w ciągu 14 dni od momentu otrzymania towaru z powrotem przez Twórcę lub dostarczenia AleŁadne przez Kupującego dowodu jego wysłania.
  • Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Przedmiotu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza granice zwykłego zarządu.
  Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadku:
  • Przedmiotu wykonanego na zamówienie (indywidualne, czy też wg opcji Zamów podobne)
  • Przedmiotu, w którym na życzenie Kupującego dokonano zmian: np. materiałów, czy też rozmiaru.
  • Przedmiotu, który Kupujący chciałby zwrócić po upływie 14 kalendarzowych dni od daty jego otrzymania.
 2. Reklamacje
  Jeżeli po otrzymaniu zakupionego Przedmiotu Kupujący stwierdzi w nim wady powinien niezwłocznie skontaktować się z AleŁadne wysyłając e-mail zawierający imię, nazwisko Kupującego, nr Zamówienia, nazwę Przedmiotu i dokładny opis stwierdzonej wady. Następnie po otrzymaniu odpowiedzi od AleŁadne zawierającej szczegółową procedurę reklamacyjną, przedmiot będzie odsyłany na adres Sprzedającego (zwroty na adres AleŁadne nie będą przyjmowane). wraz z dokładnym opisem wady za pośrednictwem Poczty Polskiej (przesyłką polecona priorytetową o zadeklarowanej wartości). Reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Przedmiot z wadą zostanie przez Sprzedającego naprawiony lub wymieniony na inny. Jeśli nie będzie możliwe naprawienie Przedmiotu, AleŁadne Kupującemu będzie zwrócona równowartość ceny Przedmiotu (z kosztem wysyłki i kosztem wysyłki zwrotnej do Sprzedającego). Ponieważ AleŁadne tylko pośredniczy w sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym, to nie jest ono stroną postępowania reklamacyjnego. Umożliwi ono jednak kontakt Kupującego ze Sprzedającym w celu rozstrzygnięcia kwestii spornych. Kwestie te, związane z zakupionym Przedmiotem, powinny być rozwiązywane przez strony umowy, czyli przez Sprzedającego i Kupującego. AleŁadne z w wyjątkowych przypadkach może jednak rozstrzygać spory dotyczące jakości przedmiotu transakcji.
  W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
  Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Przedmiotu zamówionego z otrzymanymi, wynikające z różnicy w ustawieniu monitora Kupującego (np. różnicy w barwach nie stanowią podstawy do reklamacji Przedmiotu).
 3. Uszkodzenia i zaginięcia w trakcie transportu
  W przypadku niedotarcia lub uszkodzenia przesyłki wysłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej procedura reklamacyjna przebiega zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej.
  W przypadku niedotarcia lub uszkodzenia przesyłki wysłanej za pośrednictwem innego doręczyciela niż Poczta Polska mają zastosowanie procedury reklamacyjne odpowiednie dla danej firmy spedycyjnej.
  W przypadku niedotarcia przesyłki do adresata wskutek podania nieprawidłowego lub niepełnego adresu odbiorcy (także, gdy podmiot dostarczający przesyłkę uzna podany adres za niewystarczający lub nieprawidłowy), wszystkie koszty związane z doręczeniem (także ponownym) przedmiotu ponosi Kupujący.
 4. Rękojmia
  Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Przedmiot ma wadę fizyczną lub prawną zgodnie z zasadami określonymi w Dyrektywie (UE) 2019/771. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Przedmiotu.

8. Komentarze

 1. AleŁadne umożliwia Kupującemu dodanie komentarza (opinii) do przeprowadzonej transakcji. Dodane opinie prezentowane są w zakładce z opiniami Klientów oraz na stronach Twórców i ich przedmiotów. Wszystkie prezentowane opinie są wystawione przez Klientów, którzy kupili dany przedmiot.
 2. W przypadku gdy stosunek komentarzy negatywnych do pozytywnych Użytkownika osiągnie niepokojący poziom, AleŁadne może zawiesić, lub całkowicie usunąć konto niesolidnego Użytkownika.

9. Wiadomości

 1. AleŁadne umożliwia komunikację pomiędzy Kupującymi i Sprzedającymi poprzez system wiadomości.
 2. System ten ma na celu usprawnienie procesu negocjacji i obsługi składanych przez serwis zamówień i nie może być wykorzystywany niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 3. Ze względu na rolę systemu wiadomości oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa działania AleŁadne, administracja serwisu ma prawo do przeglądania, moderowania oraz modyfikowania wszelkich wysyłanych za pośrednictwem tego systemu informacji.
 4. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody - nie korzystaj z systemu wiadomości AleŁadne.

10. Wyniki sortowania

 1. Przedmioty na podstronachAleŁadne w kategoriach i w wynikach wyszukiwania są zawsze prezentowane w uczciwy i przejrzysty sposób, a rodzaj selekcji wybiera Użytkownik zaznaczając odpowiednią formę sortowania (wg dopasowania do zapytania, daty dodania, ceny, nazwy, dostępności).
 2. Przedmioty w kompilacjach tematycznych na stronie głównej wybierane są ręcznie, tak, aby były dopasowane do aktualnej treści kompilacji.

11. Polityka prywatności

 1. AleŁadne przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. Dlatego z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniając możliwie najlepszą ochronę powierzonych danych.
 2. AleŁadne szczególnie zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
 3. Administratorem danych jest: Entuzjazm Małgorzata Tałach, ul. Sas-Zubrzyckiego 5/97, 30-610 Kraków.
 4. Administrator przetwarza i przechowuje dane w celu umożliwienia korzystania Użytkownikom z AleŁadne , zawierania transakcji kupna-sprzedaży oraz obsługi posprzedażowej.
 5. Dane są przetwarzane, przechowywane i analizowane wyłącznie na potrzeby obsługi procesów sprzedażowych, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i ulepszania naszej oferty. Korzystanie z serwisu wymaga od Użytkownika podania następujących danych: imię, nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, login. Sprzedający wprowadza dodatkowo dane niezbędne do wystawienia faktur oraz rozliczenia sprzedaży.
 6. Dane użytkowników zapisanych do grona odbiorców newslettera AleŁadne są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Zgoda na otrzymywanie newslettera jest dobrowolna i może zostać w każdej chwili odwołana poprzez wysłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy.
 7. Dane będą przechowywane przez Administratora do czasu odwołania przez Użytkownika zgody na ich przechowywanie. Po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
 8. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Użytkownik może w każdej chwili odwołać udzieloną zgodę poprzez wysłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z serwisu.
 9. W celu realizacji złożonych zamówień AleŁadne przekazuje dane adresowe Kupującego niezbędne do wysyłki przedmiotu Sprzedającemu, którego przedmiot został zakupiony. Sprzedający, po uzyskaniu od Administratora danych Kupującego, ma obowiązek spełnić wobec Kupującego wszelkie obowiązki wynikające z przepisów prawa dot. ochrony prywatności Użytkowników.
 10. Poza powyższym Administrator nie przekazuje danych żadnym zewnętrznym podmiotom. Wyjątek: dane poszczególnych Użytkowników AleŁadne mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, np. organom wymiaru sprawiedliwości.
 11. AleŁadne wykorzystuje adresy IP internautów odwiedzających strony AleŁadne w celach technicznych, związanych z administracją serwerami.
 12. AleŁadne stosuje pliki "cookies" o charakterze technicznym. Informacje zbierane przy ich pomocy nie są wykorzystywane w celach reklamowych, a jedynie dla zwiększenia wygody użytkownika oraz w celach czysto technicznych. Z powodów technicznych nie jest możliwe korzystanie z AleŁadne przy wyłączonych "cookies".

12. Prawa autorskie

 1. Autorskie prawa majątkowe do elementów graficznych AleŁadne, w tym do logo "AleŁadne" i innych elementów layoutu strony przysługują AleŁadne. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych należących do AleŁadne za wyjątkiem sytuacji szczególnych, kiedy AleŁadne wyraziło zgodę na ich wykorzystanie.
 2. Zamieszczenie materiałów, w tym zdjęć, opisów przedmiotów i komentarzy w AleŁadne jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem. Użytkownik umieszczając w AleŁadne materiały (zarówno zdjęcia jak i opisy czy też komentarze) wyraża zgodę na ich dowolne użytkowanie przez AleŁadne. AleŁadne może dowolnie wykorzystywać zamieszczone przez Twórców materiały - np. publikować je na innych stronach powiązanych z AleŁadne, czy też w mediach tradycyjnych i elektronicznych w celach marketingowych i informacyjnych. AleŁadne zastrzega sobie prawo do nie usuwania z serwerów i dalszego udostępniania zamieszczonych przez użytkownika materiałów także po zakończeniu współpracy z użytkownikiem i/lub dezaktywacji jego konta. W przypadku zakończeniu współpracy z użytkownikiem i/lub dezaktywacji jego konta AleŁadne zastrzega sobie prawo do dalszego wykorzystywania opublikowanych materiałów tego użytkownika - np. umieszczonych na innych stronach powiązanych z AleŁadne, umieszczonych w reklamach, w innych mediach tradycyjnych i elektronicznych w celach marketingowych i informacyjnych.
 3. AleŁadne przysługuje prawo publikowania zamieszczonych przez użytkowników opinii lub komentarzy na innych powiązanych z AleŁadne stronach oraz w mediach tradycyjnych.
 4. Użytkownicy AleŁadne publikują w AleŁadne zdjęcia, wszelkie treści, komentarze oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność. AleŁadne nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez użytkowników.